WE / balans (opgericht in 2001 door Theo de Rooij) is een klein, flexibel en enthousiast bureau dat adviseert op het gebied van energiezuinig bouwen en duurzame processen.

Daarmee proberen wij een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en aan de beperking van klimaatveranderingen. Dat doen we onder meer door het stimuleren van duurzaam en energiezuinig bouwen tegen zo laag mogelijke meerkosten en door het vergroten van de kennis hierover bij opdrachtgevers, adviseurs en beheerders.
WE / balans is een specialist in het economisch verlagen van de EPC en het adviseren bij warmtepompinstallaties.

Omdat commerciële belangen bij ons niet voorop staan, kunnen we onafhankelijk opereren en u van het beste advies dienen. Op maat gesneden en naar een realistisch budget.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in de ondersteuning van gemeenten, corporaties, adviseurs, ontwikkelaars en architecten op het gebied van duurzame stedenbouw, woningbouw en leefomgeving.
Daarnaast zijn we nauw betrokken bij het tot stand brengen van voorbeeldprojecten en het uitdragen van de daarbij opgedane ervaringen.