Early EPscan© levert betaalbare en comfortabele woningen op
De Early EPscan© is een door ons ontwikkelde berekeningsmethode. Hiermee wordt snel berekend hoe, met de laagste bouwkosten, een lagere energieprestatiecoëfficiënt bereikt kan worden.

In de berekening wordt gerekend met de bouwkosten per 0,01 EPC-verlaging. Die kosten verschillen erg. Dat maakt het mogelijk de meest economische energiebesparende maatregelen te kiezen.

Zo werd voor een aantal eengezinswoningen in Dordrecht onderzocht hoe de EPC van 1,0 naar 0,8 kon worden gebracht. Met de Early EPscan© werden de meest efficiënte maatregelen opgespoord en vielen daardoor de meerkosten ca. 4.000 Euro per woning lager uit dan bij het oorspronkelijke ontwerp.

Niet alleen bouwkosten, maar ook terugverdientijden, beheerkosten en technische, thematische en architectonische keuzes worden ingevoerd.
Door de Early EPscan© in een zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren, kan bijsturing al direct bij de start van het project plaatsvinden. Dit biedt de mogelijkheid alle optimale keuzes in het projectplan te integreren.

Warmtepompsysteem verlaagt stichtingskosten en maakt woningen CO2-neutraal
Door bij nieuwbouw een warmtepompsysteem aan te brengen, ontstaan grote voordelen:

  • De bouwkosten worden verlaagd met de vermeden kosten voor aanleg HR-cv incl. radiatoren en gasaansluiting, ca 5 á € 6.000 per woning
  • De meerkosten voor het warmtepompsysteem kunnen ruim binnen de levensduur worden terugverdiend door de lagere energie- én onderhoudskosten.
  • De zomerkoeling die het warmtepompsysteem mogelijk maakt is het goedkoopste en meest duurzame wapen tegen de oververhitting, m.n. voor de doelgroep zorgbehoevende bewoners. Bij de heetste dagen van 2006 destijds, kon de ruimtetemperatuur rond de 23º C. blijven.
  • Als het gebouw groene stroom geleverd krijgt is het CO2-neutraal.

Door de exploitatie in eigen beheer te houden blijft er zeggenschap over de exploitatie en de aanwending van het rendement. Garanties m.b.t. uiteindelijke werking en energiebesparing zijn met prestatiecontracten te borgen.

Wij kunnen voor U goed inzichtelijk maken wat de voordelen zijn van het aanbrengen van een warmtepompsysteem, zodat zo kostenefficiënt en risicoloos mogelijk de overstap gemaakt kan worden naar het aanbrengen van het juiste warmtepompsysteem.
Als onafhankelijke partij kunnen we het gehele installatieconcept, warmtelevering en prestatiecontractvorming e.d. voor u adviseren en realiseren.
In workshops op maat geven we opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars inzicht in de meest actuele mogelijkheden duurzaam bouwen en efficiënte EPC-verlaging te combineren.

Energielabel en Energieprestatie op locatie bestaande woningen
Als bestaande woningen gerenoveerd gaan worden is het belangrijk te bepalen wat het meest efficiënte energielabel is voor een bepaald complex of wijk.
Van belang is dan dat een optimale combinatie van kosten en baten tot stand komt.
Wij maken voor u inzichtelijk hoe op de meest efficiënte manier dit energielabel bereikt kan worden in combinatie met de gevraagde EPL eis.

In workshops op maat geven wij corporaties en vastgoedbeheerders inzicht in de meest actuele mogelijkheden duurzaam bouwen en efficiënte verscherping van het energielabel te combineren.

Workshop Duurzame Energie bestaande woningen
Nadruk ligt op kosten / baten en ervaringen gebruikers en beheerders
Doel workshop: welke maatregelen die in de Nieuwbouw goed voldoen:

  • kunnen in bestaande bouw worden toegepast
  • hebben nu of in de naaste toekomst een realistische kosten/baten score
  • zijn voldoende gebruiksvriendelijk en goed te beheren
  • zijn subsidiabel

Dus: actuele en toekomstige ontwikkelingen m.b.t. duurzame energie teneinde meer zicht te krijgen op de mogelijkheden voor toepassing duurzame energie in bestaande woningen.

Gratis mentorconsulting
WE / balans is specialist op het gebied van energiezuinige en duurzame ontwikkelingen. Deze kennis wordt graag en gratis overgedragen. Pas bij meer gedetailleerde vragen worden kosten in rekening gebracht.

Creatief, inventief en snel
Het bureau kan op cruciale momenten kort en efficiënt ingeschakeld worden. Dit kan gaan om berekeningen, maar ook om advisering over duurzame installaties en maatregelen. Daarbij wordt de opdrachtgever gestimuleerd kennis, interesse en zelfwerkzaamheid op deze gebieden te vergroten.
Dus geen lange en dure onderzoeken, maar met elkaar op een creatieve, inventieve en snelle wijze zoeken naar kansrijke duurzame oplossingen.