Onderzoek en advisering warmtepompsystemen

Kristal projectontwikkeling:

  • 30 appartementen, 93 zorgappartementen en verpleeghuis De Zomertuinen te Spijkenisse: advisering en uitvoering warmtepompsystemen
  • 30 appartementen te Pernis: haalbaarheidsonderzoek Koude en Warmte Opslag in bodem.

Woonbron: advisering bemetering warmtepompsysteem Zomertuinen
Woningcorporatie BEVO: 60 appartementen “Kop van de IJsbaan” te Gorkum: haalbaarheidsonderzoek Koude en Warmte Opslag en overige installaties.
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam S.O.R.: Nieuwbouw De Ommeloop, 200 55+ woningen in Brielle: advisering warmtepompsysteem
21 energieneutraal woningen te Etten-Leur: advisering Koude en Warmte Opslag en overige installaties.
Energiebalanskantoor Te Vleuten: advisering en uitvoering Koude en Warmte Opslag en overige installaties.

Duurzame installaties in bestaande bouw

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam: Renovatie 198 appartementen, servicecomplex De Hoeksteen Rotterdam: advisering duurzame installaties waaronder warmtepompsysteem en zonneboilers
Woonbron Dordrecht: renovatie112 eengezinswoningen te Dordrecht onderzoek zonneboilers

Workshops efficiënte EPC – verlaging en warmtepompsystemen

Kristal Projectontwikkeling: workshop presentatie en discussie over duurzaam bouwen en uitvoeren.
Woonbron: presentatie duurzame energie in bestaande woningen.
Woningcorporatie BEVO, 60 appartementen “Kop van de IJsbaan” te Gorkum:
Workshop EPC met laagste bouwkosten en effecten warmtepompsysteem op investering en energiekosten
De Koning Wessels Vastgoed: workshop EPC met laagste bouwkosten woningen Spijkenisse en Made.
Corporatiedag Interworks: interactieve presentatie van De energiesystemen voor woningen van de toekomst.
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam: workshop EPC met laagste bouwkosten woon-zorgcomplex Oud- Beijerland.

Kostendekking uit Subsidie Groenfinanciering

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam: woon-zorgcomplex Den Brielle, 91 appartementen. Alle kosten t.b.v. extra duurzame maatregelen konden uit de subsidie gedekt worden.
Dit maakt het mogelijk het Technisch Programma van Eisen aan te passen aan de EPC van 0,8 en de kosten voor extra duurzame maatregelen gedekt te krijgen.

Woonbron

De Zomertuinen Spijkenisse: onderzoek energiebemetering, monitoring en bewaking van het warmtepompsysteem inclusief presentatie en discussie t.b.v. besluitvorming
112 eengezinswoningen te Dordrecht: onderzoek naar de effecten op Energie-Index, Energielabel, Energie Prestatie op Locatie (EPL), CO2-uitstoot en woonlasten bij verschillende opties. Tevens inzicht verschaffen in kostenefficiënte mogelijkheden toepassen van duurzame installaties

Gemeente Leerdam

Masterclass “Duurzame ontwikkeling Leerdam west-west”: Verankering duurzaamheid in nieuw te bouwen woonwijk (1000 woningen) m.b.v. Triple P benadering.
Nieuwbouw Zorgkruispunt Broekgraaf en Zorgpunt Meesplein, totaal 112 appartementen te Leerdam: analyse meest kostenefficiënte duurzame maatregelen en optimalisering en toetsing regionale milieuchecklist.

Platform Duurzaam Zuid-Holland-Zuid

Advisering gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en architecten in duurzame stedenbouw, woningbouw en leefomgeving.
Dit heeft ertoe geleid dat het duurzaam en energiezuinig bouwen sterk is toegenomen in de regiogemeenten, mede door voorbeeldprojecten, projectondersteuning, workshops en masterclasses.