Theo de Rooij is sinds 1980 betrokken bij de ontwikkeling en beheer van woningen en leefomgeving in de corporatiewereld. Altijd al gepassioneerd door natuur en milieu, is hij van begin af aan sterk betrokken geweest bij de start van het duurzaam bouwen rond 1990 en de verdere ontwikkeling daarvan.

Tijdens berg- en gletsjertochten werd hij persoonlijk geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering: het smelten en terugtrekken van de gletsjers. Dat was mede de reden zijn onderneming te starten, waarin hij de ruimte heeft zijn persoonlijke bijdrage aan het behoud van de aarde te geven en anderen uit te nodigen en te stimuleren ook hierin bij te dragen.

White Eagle is voor hem het symbool van het behoud van de aarde en is daarom onderdeel van de huisstijl van WE / balans.