T.b.v. corporaties en vastgoedbeheer
Verbetering energielabel bestaande woningen
Als bestaande woningen gerenoveerd gaan worden of installaties vervangen, is het belangrijk te bepalen wat het meest efficiënte energielabel is voor een complex. Van belang is dan dat een optimale combinatie van kosten en baten tot stand komt. Wij maken voor u inzichtelijk hoe op de meest efficiënte manier dit energielabel bereikt kan worden. Zie bijlage: Rapportage effecten energiescenario’s Reddersbuurt Dordrecht.
Van belang is ook dat er draagvlak gecreëerd wordt om investeringen terug te verdienen middels acceptabele huurverhogingen, zie bijlage:
WoonlastenwaarborgZie verder bijlagen Actie meer met minder: energiebesparing bestaande woningen.
Daarnaast geven wij in workshops op maat corporaties en vastgoedbeheerders inzicht in de actualiteit van het duurzaam bouwen en een efficiënte verscherping van het energielabel.
Workshop verbetering energielabel bestaande woningen
Nadruk ligt op kosten / baten en ervaringen gebruikers en beheerders.
Doel workshop: welke energiebesparende maatregelen:

T.b.v. particuliere woningeigenaren, vereniging van eigenaren

Winst maken met energiebesparing met je woning
- Voordelige terugverdientijden: De terugverdientijd voor spouwisolatie bedraagt 3 – 5 jaar;
- Voordelige warmtepomp met koeling: De Elga warmtepomp bespaart 20 – 30% energie en verdient zich terug in 5 – 10 jaar;
WE/balans is Meer Met Minder aanbieder, zie http://www.meermetminder.nl.
Gratis voorlichting hoe energie te besparen in uw woning en voordeel te halen uit de subsidies
Gratis voorlichting in de regio Dordrecht voor Particuliere eigenaren, die samen met de buren of de wijk energie willen besparen in hun woning of hun energielabel willen verbeteren:
  • Hoe kan ik energie besparen met mijn woning en toch winst maken;
  • Wat zijn de terugverdientijden van de energiebesparende maatregelen;
  • Wat kan ik zelf doen en wat laten doen;
  • Welke ondersteuning kan ik krijgen bij het zoeken naar mogelijkheden.
Alle mogelijkheden passeren de revue, zoals zonnestroompanelen, zonneboilers, warmtepompen, windmolens, isolatie enz. Van al die mogelijkheden wordt aangegeven in hoeverre ze efficiënt zijn in uw type woning, dit geeft voldoende inzicht om besluiten te nemen over uw woning.
In Reeland en Sterrenburg, Dordrecht lopen dergelijke gezamenlijke acties, zie bijlagen:
“Bewoners Renaissancebuurt besparen collectief energie” en“Bewoners Renaissance op zoek naar energiebesparing”.

Belangrijke websites:
Meer met minder:
http://www.meermetminder.nl
Mileucentraal: Milieucentraal.